TỔNG HỢP FIRMWARE CHO CÁC DÒNG ANDROID BOX

Tổng Hợp Firmware cho các dòng Android Box Himedia và Vinabox

TechCenter Xin giới thiệ tới các bạn đang dùng Android TV Box 1 số bản Rom chi tiết.

TỔNG HỢP FIRMWARE CHO CÁC DÒNG ANDROID BOX


HIMEDIA

Himedia Q30 ( chip Hi3798M V200 )

Stock 2.0.4 – Android 7.1  (public 15/06/2017)

Edition Myk+ 2.0.4 – Android 7.1 (public 29/06/2017)

ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 29/06/2017)  Bản firmware chạy Android TV

Himedia Q10PRO ( chip Hi3798C V200 )

Stock 1.1.0 – Android 5.1 (public 15/03/2017)

Edition Myk+ 1.1.0 – Android 5.1 (public 30/03/2017)

Stock 2.0.3 - Android 7

Edition Myk+ 2.0.3 - Android 7

Stock 2.0.4 - Android 7 (public 08/07/2017)

ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 08/07/2017)   Bản firmware chạy Android TV

Himedia Q10PRO LITE ( chip Hi3798C V200 )

Stock 1.0.7 (public 11/08/2016)

Himedia Q5PRO ( chip Hi3798C V200 )

Stock 1.1.0 – Android 5.1 (public 15/03/2017)

Edition Myk+ 1.1.0 – Android 5.1 (public 30/03/2017)

Stock 2.0.3 - Android 7

Edition Myk+ 2.0.3 - Android 7

Stock 2.0.4 - Android 7 (public 12/07/2017)

ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 14/07/2017)   Bản firmware chạy Android TV

Himedia A5 ( Amlogic S912 )

 

Stock 2.0.2 (public 17/01/2017)

Edition Myk+ 2.0.2 – Android 5.1 (public 01/02/2017)

Stock 2.0.4 (public 14/03/2017)

Edition ATV Myk+ 2.0.4 (update 15/04/2017) Bản firmware chạy Android TV

Himedia H1 ( Rockchip RK3229 )

Edition Myk+ 1.1.1 – ZIP FILE (update 25/04/2017)

Stock 1.1.1 – IMG FILE (update 25/04/2017)

Edition ATV Myk+ 1.1.1 – ZIP FILE (update 25/04/2017)  Bản firmware chạy Android TV 

Edition ATV Myk+ 1.1.1 – IMG FILE (update 25/04/2017) Bản firmware chạy Android TV 

Himedia H8Plus ( Rockchip RK3368 )

Stock 1.1.7 (public 24/03/2017)

Edition Myk+ 1.1.7 – Android 5.1 (public 30/03/2017)

Himedia H8 octa core Rockchip RK3368 )

Stock 1.1.7 (public 24/03/2017)

Edition-myk+ 1.1.7 (public 30/03/2017)

Himedia Q10IV ( chip Hi3798C V100 )

Stock 3.0.3

Edition-myk+ 3.0.3 (public 20/09/2016)

Himedia Q5IV ( chip Hi3798C V100 )

Stock 3.0.3

Edition-myk+ 3.0.3 (public 20/09/2016)

Himedia Q8IV ( chip Hi3798M V100 )

Stock 3.0.4

Edition-myk+ 3.0.4 (public 20/09/2016)

Himedia Q3IV ( chip Hi3798M V100 )

Stock 3.0.4

Edition-myk+ 3.0.4 (public 20/09/2016)

Himedia Q1IV ( chip Hi3798M V100 )

Stock 3.0.4

Edition-myk+ 3.0.4 (public 20/09/2016)

 

VINANBOX

VINABOX X2

                                                                                                                      

VINABOX X2 PLUS

VINABOX X3 PLUS

VINABOX X9

VINABOX X10 - 2GB

Stock Android


Android Google TV

VINABOX X10 - 3GB

Stock Android


Android Google TV

 

 


0903 723 343