Fix Lỗi Không Tìm Kiếm Giọng Nói Google Assistant Trên Android Box Chạy ATV9

Fix Lỗi Không Tìm Kiếm Giọng Nói Google Assistant Trên Android Box Chạy ATV9

Fix Lỗi Không Tìm Kiếm Giọng Nói Google Assistant Trên Android Box Chạy ATV9

Thông tin chung

download về và flash qua mục update trên rom

chú ý file này chỉ hỗ trợ các bản rom ATV9 mới nhất như tx3 mini , tx5 pro , gtking , gtking pro .

0903 723 343